Hadiah Kepala Kambing Yang Berpindah Tangan Sehngga Kembali Ke Tangan Semula

Ada yg meriwayatkan,, ”Seorang sahabat telah menerima hadiah berupa kepala kambing. Tetapi dia merasa tidak berhak menerima pemberian itu karena tetangga sebelahnya lebih memerlukan. Karena tetangganya itu mempunyai keluarga yang banyak. Lalu dia pun memberikan kepala kambing itu kepada tetangganya tersebut.

Ketika tetangganya menerima pemberian itu, maka ia pun teringat kepada tetangganya yang lebih memerlukan lagi. Begitulah seterusnya sehingga diketahui kepala kambing itu telah berpindah tangan tidak kurang dari tujuh rumah sampai akhirnya kembali ke tangan sahabat yang pertama kali menerimanya.”

Hikmah yg terkandung :

Dari peristiwa ini, kita dapat mengambil pelajaran bagaimana para sahabat yang berada dalam keadaan serba miskin, tetapi masih sanggup mengutamakan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri