Kisah Cinta Agung Muhammad Dan Aisyah Part 2

Suatu hari Rasulullah berkata kepada Aisyah.. ”Wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu bila kamu gembira dan bila kamu marah padaku..” Setelah mendengar ucapan Rasulullah, Aisyah bertanya.. ”bagaimana kamu tahu?” Jawab Rasulullah..”Jika […]

Kisah Cinta Agung Muhammad Dan Aisyah Part 1

Satu hari ada sekumpulan anak-anak masuk ke dalam masjid untuk bermain perang-perangan..lalu Rasulullah bertanya… ”Wahai Humaira..adakah kamu ingin melihat mereka?” ”Ya”..jawab Aishah.. Maka Rasulullah mendukung Aishah dan berdiri di ambang […]

Rasulullah SAW dan Yahudi Pencuri

Seorang Yahudi mencuri di pasar, semua berusaha mengejar pencuri itu. Rasulullah SAW baru saja datang ke pasar, Beliau SAW melihat seorang Yahudi dikejar oleh banyak orang. Rasulullah SAW ikut mengejar […]

Kisah Rasulullah Dan Ukasyah RA

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa setelah dekat waktu wafatnya, Rasulullah memerintahkan Bilal supaya adzan. Memanggil manusia untuk sholat berjama’ah. Maka berkumpulah kaum Muhajirin dan Anshor ke Masjid Rasulullah SAW. […]

Kisah Wafatnya Umar bin Khatab

Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lulu’ah (Fairuz), seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin salat Subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. […]