Kecintaan Muadz bin Jabal ra pada Rasulullah SAW

Dikisahkan dari Said bin Ziyad dari Khalid bin Saad, bahwa Muadz bin Jabal r.a telah berkata : ”Rasulullah SAW telah mengutusku ke Negeri Yaman untuk memberikan pelajaran agama di sana. Maka tinggallah aku di sana.

Pada satu malam aku bermimpi dikunjungi oleh seseorang, kemudian orang itu berkata kepadaku: ”Apakah anda masih tidur juga wahai Muadz, padahal Rasulullah SAW telah berada di dalam tanah.” Muadz terbangun dari tidur dengan rasa takut, lalu ia mengucapkan: ”Auzubillahi minasy syaitannir rajim?” Setelah itu ia lalu mengerjakan solat.

Pada malam seterusnya, ia bermimpi seperti mimpi malam yang pertama. Muadz berkata: ”Kalau seperti ini, bukanlah dari syaitan?” Kemudian ia memekik sekuat-kuatnya, sehingga didengar sebahagian penduduk Yaman.

Pada esok harinya orang ramai berkumpul, lalu Muadz berkata kepada mereka: ”Malam tadi dan malam sebelumnya saya bermimpi yang sukar untuk difahami. Dahulu, bila Rasulullah SAW bermimpi yang sukar difahami, baginda membuka Mushaf (al-Quran). Maka berikanlah Mushaf kepadaku. Setelah Muadz menerima Mushaf, lalu dibukanya maka nampaklah firman Allah yang bermaksud:

”Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula?” (Az-Zumar: 30).

Maka menjeritlah Muadz, sehingga ia tak sadarkan diri. Setelah ia sadar kembali, ia membuka Mushaf lagi, dan ia nampak firman Allah yang berbunyi :

”Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada orang-orang yang bersyukur?” (Ali-lmran: 144)

Maka Muadz pun menjerit lagi: ”Aduhai Abal-Qassim. Aduhai Muhammad?” Kemudian ia keluar meninggalkan Negeri Yaman menuju ke Madinah. Ketika ia akan meninggalkan penduduk Yaman, ia berkata: ”Seandainya apa yang kulihat ini benar. Maka akan meranalah para janda, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan kita akan menjadi seperti biri-biri yang tidak ada pengembala.” Kemudian ia berkata: ”Aduhai sedihnya berpisah dengan Nabi Muhammad SAW?” Lalu iapun pergi meninggalkan mereka.

Di saat ia berada pada jarak lebih kurang tiga hari perjalanan dari Kota Madinah, tiba-tiba terdengar olehnya suara halus dari tengah-tengah lembah, yang mengucapkan firman Allah yang bermaksud : ”Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati.”

Lalu Muadz mendekati sumber suara itu, setelah berjumpa, Muadz bertanya kepada orang tersebut: ”Bagaimana khabar Rasulullah SAW? Orang tersebut menjawab: Wahai Muadz, sesungguhnya Muhammad SAW telah meninggal dunia. Mendengar ucapan itu Muadz terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu orang itu menyadarkannya, ia memanggil Muadz : Wahai Muadz sadarlah dan bangunlah.” Ketika Muadz sadar kembali, orang tersebut lalu menyerahkan sepucuk surat untuknya yang berasal dari Abu Bakar Assiddik, dengan cop dari Rasulullah SAW. Tatkala Muadz melihatnya, ia lalu mencium cop tersebut dan diletakkan di matanya, kemudian ia menangis dengan tersedu-sedu. Setelah puas ia menangis iapun melanjutkan perjalanannya menuju Kota Madinah.

Muadz sampai di Kota Madinah pada waktu fajar menyingsing. Didengarnya Bilal sedang mengumandangkan azan Subuh. Bilal mengucapkan: ”Asyhadu Allaa Ilaaha Illallah?” Muadz menyambungnya: ”Wa Asyhadu Anna Muhammadur Rasulullah?” Kemudian ia menangis dan akhirnya ia jatuh dan tak sadarkan diri lagi. Pada saat itu, di samping Bilal bin Rabah ada Salman Al-Farisy ra lalu ia berkata kepada Bilal : ”Wahai Bilal sebutkanlah nama Muhammad dengan suara yang kuat dekatnya, ia adalah Muadz yang sedang pingsan. Ketika Bilal selesai azan, ia mendekati Muadz, lalu ia berkata: ”Assalamualaika, angkatlah kepalamu wahai Muadz, aku telah mendengar dari Rasulullah SAW, baginda bersabda: ”Sampaikanlah salamku kepada Muadz.” Maka Muadz pun mengangkatkan kepalanya sambil menjerit dengan suara keras, sehingga orang-orang menyangka bahwa ia telah menghembus nafas yang terakhir, kemudian ia berkata: ”Demi ayah dan ibuku, siapakah yang mengingatkan aku pada baginda, ketika baginda akan meninggalkan dunia yang fana ini, wahai Bilal? Marilah kita pergi ke rumah isteri baginda Siti Aisyah ra.”

Ketika sampai di depan pintu rumah Siti Aisyah, Mu’adz mengucapkan: ”Assalamualaikum ya ahlil bait, wa rahmatullahi wa barakatuh?” Yang keluar ketika itu adalah Raihanah, ia berkata: ”Aisyah sedang pergi ke rumah Siti Fatimah. Kemudian Muadz menuju ke rumah Siti Fatimah dan mengucapkan: ”Assalamualaikum ya ahli bait.” Siti Fatimah menyambut salam tersebut, kemudian ia berkata,

”Rasulullah SAW bersabda: Orang yang paling alim di antara kamu tentang perkara halal dan haram adalah Muadz bin Jabal, ia adalah kekasih Rasulullah SAW.”

Kemudian Fatimah berkata lagi: ”Masuklah wahai Muadz?” Fatimah r.a lalu berkata kepadanya : ”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: ”Sampaikanlah salam saya kepada Muadz dan khabarkan kepadanya bahwa ia kelak di hari kiamat sebagai imam ulama.” Kemudian Muadz bin Jabal keluar dari rumah Fatimah ha menuju ke arah kubur Rasulullah SAW.